+49 157 37 85 95 03

Data beskyttelse

Forklaring og brug af cookies på vores hjemmeside

Denne hjemmeside ,www.tinyhouse-booking.com, er oprettet af:

Tiny Hygge GmbH
Schulstrasse 86,
24966 Sørup
Tyskland

Telefon: +49 (0) 4635 996 96 77
E-mail: info@tiny-hygge.com

Hvorfor bruges cookies på vores hjemmeside?

Cookies bruges til at registrere demografiske og brugerrelevante data. Dette med baggrund i at tilpasse indholdet og annoncering derefter.

Brug af personlige data

Dine personoplysninger videregives aldrig til tredjeparter, medmindre du giver samtykke hertil. Ingen personlige data vil blive opbevaret uden dit udtrykkelige samtykke (f.eks. ved registrering, køb eller deltagelse i undersøgelser osv.).

På de områder, der er nævnt i vores eksempler, såsom registrering mv., registreres blandt andet navn, adresse, telefonnummer, postnummer, e-mailadresse, køn, alder samt eventuelle interesser og hobbyer.

Personoplysningerne giver oplysninger, f.eks. at gennemføre et køb eller en service, individuelt tilpasset den enkelte. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt. Disse applikationer kan indgå i undersøgelser og analyser, der har til formål at forbedre vores produkter, tjenester og teknologier. Ydermere kan indhold og annoncer skræddersyes mere specifikt til dine interesser og hobbyer.

Kontakt om persondata

Hvis du ønsker adgang til de data, der er registreret om dig hos os, bedes du kontakte: info@tiny-hygge.com eller på telefon: +49 (0)4635 996 96 77. Hvis de registrerede data er forkerte, eller du har andre indsigelser, bedes du venligst kontakte kontakt os på ovenstående mail - Adresse eller telefonnummer. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod en registrering baseret på retningslinjerne for databeskyttelse.

Beskyttelse af personlige data.

I henhold til databeskyttelsesloven vil dine personoplysninger blive opbevaret sikkert og behandlet fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computersystemer med begrænset adgang. Disse systemer kontrolleres regelmæssigt for at afgøre, om vores brugsoplysninger bliver brugt korrekt; dette på baggrund af dine personlige rettigheder som bruger.

En begrænsning er dog, at vi ikke kan yde 100 % beskyttelse til datatransmission over internettet. Konkret betyder det, at der kan være en risiko for, at andre, uvedkommende kan få adgang til dataene. Du indtaster dine personlige data på egen risiko.

Dine personlige data vil blive slettet eller anonymiseret, så snart formålet beskrevet ovenfor er fuldført. Personoplysninger opbevares i maksimalt 12 måneder medmindre lovgivningen foreskriver andet.

Den hurtige udvikling af internettet kræver en konstant ændring i behandlingen af ​​personoplysninger. Vi forbeholder os retten til at foretage opdateringer og ændringer af denne politik for behandling af personoplysninger. Hvis der er væsentlige ændringer, vil vi straks informere dig i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

I henhold til retningslinjerne for databeskyttelse har du ret til beskyttelse af dine personoplysninger. Hvis oplysninger eller data om dig er forkerte eller vildledende, har du ret til at anmode om, at de bliver rettet, slettet eller blokeret. Det er dit valg:

At gøre indsigelse mod de tilsvarende data til enhver tid

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage

Du har mulighed for at klage over behandlingen af ​​oplysninger og data om dig til "databeskyttelsen".