+49 157 37 85 95 03

Betingelser

Ekstra - inkluderet i prisen - slutrengøring

Slutrengøringen bliver gjort for dig, for altid at kunne tilbyde følgende gæster et pænt og rent tiny hus. Lejer er ansvarlig for at holde lejligheden ren til enhver tid under sit ophold, f.eks. at rengøre komfur, grillen eller ovnen efter brug.

Overførsler

Efter ønske fra kunden vil udlejer - så vidt muligt - foretage ombookinger frem til 60. dage før opholdets start. Udlejer opkræver et ombookningsgebyr på EUR 60,00 for dette. Kunden har til enhver tid ret til at bevise, at der ikke er afholdt nogen eller lavere omkostninger end ovenstående ombookingsgebyr som følge af ombookingen. Efterfølgende ændringer eller ombookinger kan kun foretages efter annullering af kontrakten under ovenstående betingelser med samtidig ny tilmelding.

1.

Disse betingelser er gældende for lejekontrakter, der er indgået gennem formidling af Tiny House Factory GmbH mellem lejer og ejer (udlejer). Tiny House Factory GmbH er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af oplysningerne i kataloget. Mellemmandsansvar er begrænset til groft uagtsom og forsætlig handling.

2.

Lejers reservation er bindende. Depositum skal betales inden den dato, der er angivet ved reservationen. Samtidig accepterer lejer hermed lejebetingelserne, som er en integreret del af lejeaftalen. Restbeløbet af lejen skal også betales på det angivne tidspunkt. Lejen består af rater (1. udbetaling, 2. udbetaling og resten af lejen).

3.

Lejer er forpligtet til at behandle det lillebitte hus og alt, hvad dertil hører, skånsomt og omhyggeligt, da lejer hæfter for enhver skade forvoldt af ham eller de personer, der ledsager ham.

4.

Såfremt personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer mv.) forhindrer lejer i at udnytte retten til leje i henhold til lejekontrakten, fritager dette ikke lejer for sin betalingsforpligtelse.

5.

Tiny House Factory GmbH forbeholder sig ret til, i tilfælde af brud på kontrakten fra ejerens side, behandlingsfejl eller lignende, enten at tilbagebetale lejebeløbet eller at erstatte det lejede Tiny House med et andet. Hvis sidstnævnte lille hus er billigere end det oprindeligt lejede, refunderes forskellen naturligvis.

6.

Tiny House Factory påtager sig intet ansvar for eventuelle ændringer i ydre forhold, der ikke er direkte relateret til lejligheden, f.eks. Eksempel: ændringer i badeforhold, fiskerettigheder, stigninger i lokale skatter og afgifter, lukning af offentlig transport, lukning af butikker, vej og andet arbejde.

Dette gælder også for reduktion af feriekvaliteten på grund af klimaændringer eller lokale restriktioner (f.eks. badeforbud, lukning af svømmebassiner osv.)

7.

Tiny House Factory GmbH er bemyndiget til at hæve lejeprisen/afregningen af forbrug tilsvarende ved prisstigninger, højere skatter og afgifter eller ændringer i valutakurserne, naturligvis mod klar dokumentation.

8.

Eventuelle klager over tiny husets stand skal meddeles til udlejer umiddelbart efter indflytning, dog senest 24 timer efter din ankomst eller opdagelsen af skaden, så vi kan afhjælpe med manglerne. Lejer skal give udlejer en rimelig frist til at afhjælpe/udbedre manglerne. En reklamation eller indsigelse på grund af mangler, der er anmeldt inden for 24 timer, vil altid blive betragtet som en indsigelse fra lejeperiodens begyndelse. Hvis lejer forlader tiny huset uden at informere udlejer om fejl/mangler, fritager denne adfærd udlejer for enhver tilbagebetalingspligt.

Utilfredsstillende rengøringstilstand på sommerhuset skal meddeles straks på ankomstdagen.

Udlejer tager ikke imod reklamationer, der skyldes, at andre lejere kan have fået et bedre tiny hus end det, der er beskrevet i kataloget.

Udlejers erstatningspligt er begrænset til direkte økonomisk skade og kan aldrig overstige den samlede lejepris. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for indirekte skade eller skade af ikke-økonomisk karakter (ideal skade).

9.

Støj: Mens du er på ferie, fortsætter hverdagen omkring dit feriested. Derfor kan der forekomme støjforstyrrelser. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for dette.

10.

Da nogle sommerhuse er beliggende i Danmark, er de underlagt dansk ret og eventuelle tvister vedrørende lejeaftalen skal indbringes for en dansk domstol efter dansk ret.